Våra tjänster

Dokumenthanteringslösningar

ECM (Enterprise Content Management)

Med vår ECM-lösning hjälper vi dig att ta kontroll över dina dokument och skapa struktur.

Koneo är specialister på dokumenthantering och möter alla behov, liten som stor. Vi erbjuder funktioner som du själv enkelt kan sköta som effektivt och säkert förenklar hela kontorets dokumenthantering och flöden. Vi anpassar helt till din verksamhet.

Med digital arkivering bär alla i organisationen hela arkivet i sin hand. Du kan identifiera, fånga upp, hantera, arkivera och återskapa data, från många olika typer av dokument. Man kan söka och finna i dokumenten i datorn på några sekunder istället för att leta i pärmar och du kommer åt dem var än du befinner dig.

Säkra utskrifter

Vi erbjuder ”follow me” –lösingar till ditt företagnetwork security

Med ”follow me” kan man hämta sina utskrifter från den skrivare man helst önskar. En sådan lösning innebär dock att man måste standardisera sin maskinpark. Vi arbetar främst med Lexmark ®, som vi tycker har bäst säkerhet, kvalité och funktionalitet. Säkerheten ökar också med denna funktion eftersom varje användare tvingas logga in på utskriftsenheten för att få sina utskrifter. Denna lösning förhindrar också ofrivilliga utskrifter, eller att man glömmer sina utskrifter så andra människor kan ta dem.

Skriv ut mindre med smarta utskriftslösningar

Vissa företag lägger upp till 6 % av sina intäkter på utskrifter och en aktiv utskriftshantering kan sänka din utskriftskostnader med upp till 30%. Koneo arbetar mycket med Lexmarks produkter, lösningar och tjänster som erbjuder innovativa sätt att spara tid, kostnader och miljöpåverkan. Vi vill hjälpa dig att skriva ut mindre och spara mer.

Vi gör tillsammans en behovsanalys där du tidigt kan avgöra hur mycket du kommer att spara på att investera i en lösning. Vi erbjuder sedan färdiga och användarvänliga lösningar samt utbildning, serviceavtal och finansiering om du så önskar.

Vi har lösningarna som förbättrar dina arbetsflöden och som ger enkla och säkra utskrifter

Öka säkerheten för dina utskrifter, din kopiering samt skannade dokument med funktioner som passerkort, säkerhetskoder och kryptering.

Vi kan göra en säkerhetsgranskning av data som skickas inom ditt nätverk samt till skrivaren och kan då spåra och identifiera säkerhetsrisker. Vi hjälper dig också med avancerade säkerhetsfunktioner som login mot Active Directory, autentisering, behörighet, automatisk diskrensning och kryptering som gör att du kan vara säker på att värdefull affärsinformation är skyddad i alla lägen. Säkerhetsfunktionerna vi använder som tar bort känslig information med hjälp av automatisk schemalagd eller manuell diskrensning uppfyller samma säkerhetsstandarder som för myndigheter.Är du intresserad av dokumenthantering? Kontakta oss