Våra tjänster

ECM (Enterprice Content Management)

Med vår ECM-lösning hjälper vi dig att ta kontroll över dina dokument och skapa struktur.

Gibon är specialister på dokumenthantering och möter alla behov, liten som stor. Vi erbjuder funktioner som du själv enkelt kan sköta som effektivt och säkert förenklar hela kontorets dokumenthantering och flöden. Vi anpassar helt till din verksamhet.

Med digital arkivering bär alla i organisationen hela arkivet i sin hand. Du kan identifiera, fånga upp, hantera, arkivera och återskapa data, från många olika typer av dokument. Man kan söka och finna i dokumenten i datorn på några sekunder istället för att leta i pärmar och du kommer åt dem var än du befinner dig.Är du intresserad av ECM? Kontakta oss