Våra tjänster

Larm och säkerhet

Brandlarm
Alla larm  är noga utvalda och testade för att passa svenska förhållanden. Kombinera brandlarmet med ett åskskydd, så minimerar du risken för brand orsakad av åskoväder. Vi kan samordna installationer så att blixtnedslag inte slår ut larmet.

Inbrottslarm
Med ett väl anpassat inbrottslarm, kan ett intrång snabbt upptäckas. Dagens teknik erbjuder stora möjligheter till integrering med passersystem och tv-övervakning. Givetvis utfös alla arbeten under fullständig sekretess och med personligt ansvar.

TV- och kameraövervakning
Kameraövervakning används för processövervakning i industrin, observation av besökande vid ingångar, eller för övervakning av butiker samt givetvis för personidentifiering vid stölder och smitningar. Kameraövervakning ger säker dokumentation och verkar i förebyggande syfte mot snatterier och stölder. Vi erbjuder allt från enklare övervakning med kamera och monitor, till vattenkylda färgkameror som bevakar mycket varma industriella processer. Tillsammans med SOS Alarm erbjuder vi visuella säkerhetstjänster som innebär att kameraövervakning hos kund ansluts till SOS Larmcentral, som direkt kan se om något händer och utifrån detta vidta rätt åtgärd.

Lås
Vi hjälper dig till ett komplett säkerhetssystem, oavsett om du vill öppna med traditionell nyckel eller styra tillträdet med ett nätverksbaserat passersystem. Vi utför beslagning av dörrar och fönster, installerar passersystem samt monterar galler och rulljalusier, vilket ibland är försäkringskrav.

Är du intresserad av larm och säkerhet? Kontakta oss