Våra tjänster

Perceptive Search

Vad skulle du tycka om att få hela din arbetsplats sökbar, bara genom att knäppa med fingrarna?

Vi presenterar sökverktyget som kategoriserar upp, filtrerar och hittar just det du söker på ett optimalt, effektivt och snabbt sätt.

Som en del av en komplett process förstärks informationens tillgänglighet, direkt i gränssnittet och förhandsgranskas med över 500 olika filtyper. Systemet är unikt och komplett, med enkla sökord får man full kontroll på informationen.

I och med att sökbegrepp byggs upp , kan man utifrån det, successivt förfina sökbegreppen, för att hitta exakt det man söker. Har man behovet av att söka efter relationer emellan arkiv, kan man via informationsmappar hantera sök optimalt.

Dokument/Lagring

På en teknisk nivå, är dokumentlagring så enkelt som att spara filer till en disk för att sedan öppna dem när man är i behov av informationen. I dag sparas dessa dokument och filer i många fall på stationära PC- mappar och spretande nätverkskataloger och är ofta ett ineffektivt sätt att hantera information på. Många upplever ett ohanterligt träsk av filer, som dessutom förökar sig. Har du kontrollen över er dokumenthantering?enterprise search sverige

Arbetsflöden
En stor del av ett företags informationsbank har en ostrukturerad prägel över sig och det är svårt att associera den typen av information med exempelvis strukturerad information i affärssystem. Medarbetarna delar mer eller mindre ostrukturerade information internt inom företaget och samarbetar samtidigt med dokument informellt. Kanske är man i behov av tillgänglighet och snabbhet vilket gör att man hittar nya vägar att spara och göra informationen lättillgänglig både inom men också utanför organisationen. Detta innebär sammantaget en säkerhetsrisk för många organisationer och det förs på en mängd håll dialoger kring juridiska aspekter.

Våra dokumenthanteringssystem börjar med att eliminera ett av de största hindren för ökad produktivitet. Det samlar innehållet från, affärssystem, e-post, sharepoint samt filer sparade på olika ställen. Utifrån det hanteras sökbegreppen i ett enda gränssnitt Vi har sett att man genom denna lösning uppnår ökad kontroll och effektivitet. Bara genom att hantera sharepoint- sökningar i gränssnittet, uppnår man en enorm tidsbesparing.

Lösning i två nivåer

Workgroup Search
Med Workgroup Search, kan du precisera sökinformationen i e-postprogram, i dokument samt i olika filer som kan finnas i hela organisationen. Via sökbegrepp hittar man otroligt snabbt exakt det som söks. Det gäller även om man vill undersöka relationer eller kopplingar mellan olika informationskällor.

Workgroup Search är utformad för att samverka med grupper av människor, som har ett behov av åtkomst till dokument, filer och system från ett gränssnitt. Genom att utnyttja sökplattformen öppnar det upp avancerade funktioner som du behöver för att snabbt komma åt och analysera information.

Enterprise Search
Varje organisation står inför samma, ibland skrämmande utmaning kring hantering av filer och dokument. Är hanteringen inte optimerad, förlängs ledtiderna eller så hittar man inte det som söks överhuvudtaget, på grund av den spretiga lagringen som finns hos de flesta företag, i och med detta blir användaren frustrerad och går där ifrån. Ofta finns ett behov att söka information inuti dokument, e-post, samt andra typer av flöden. Det är ett faktum att information skapas med en förvånansvärd hastighet, ibland på olika språk för att sedan sparas på olika platser, det är en viktig anledning till varför företagssökning har blivit en så viktig teknik i vårt informationssamhälle.

Enterprise Search, lokaliserar viktig information, okomplicerat och snabbt. Med Enterprise Search kan användarna snabbt få tillgång till den information som behövs, för att slutföra en uppgift. Och med en unik navigering- och sökfunktion, naturligt språkstöd samt innovativa funktioner, behöver användarna inte ange perfekta frågor för att uppnå perfekt resultat.
Vår företagssökning erbjuder ett klassindelat innehåll. Sharepoint-webbplatser, e-postsystem, nätverksutdelningar, intranät, extranät, webbplatser, databaser, sociala medier och andra ställen. Användare kan också analysera och utforska relationer och kopplingar via informationsmappar. Sök, markera resultatet och packa ihop.

 

Perceptive Search

– Ett sökverktyg (Plattformsoberoende)
– Direkt tillträde till hela organisationens samlade information.
– Hanterar över 500 filformat
– Få smarta sökresultat, som du själv inte tänkt på.
– Minska kostnaderna, hitta och analysera innehåll.
– Öka personalens prestationer och produktivitet.
– Skapa perfekt resultat utan att användarna behöver vara perfekt.

perceptive search

Är du intresserad av Perceptive Search? Kontakta oss