Våra tjänster

Säkra utskrifter

säkra utskrifterVi erbjuder ”follow me” –lösningar till ditt företag
Med ”follow me” kan man hämta sina utskrifter från den skrivare man helst önskar. En sådan lösning innebär dock att man måste standardisera sin maskinpark. Vi arbetar främst med Lexmark ®, som vi tycker har bäst säkerhet, kvalité och funktionalitet. Säkerheten ökar också med denna funktion eftersom varje användare tvingas logga in på utskriftsenheten för att få sina utskrifter. Denna lösning förhindrar också ofrivilliga utskrifter, eller att man glömmer sina utskrifter så andra människor kan ta dem.

Skriv ut mindre med smarta utskriftslösningar
Vissa företag lägger upp till 6 % av sina intäkter på utskrifter och en aktiv utskriftshantering kan sänka din utskriftskostnader med upp till 30%. Koneo arbetar mycket med Lexmarks produkter, lösningar och tjänster som erbjuder innovativa sätt att spara tid, kostnader och miljöpåverkan. Vi vill hjälpa dig att skriva ut mindre och spara mer.

Vi gör tillsammans en behovsanalys där du tidigt kan avgöra hur mycket du kommer att spara på att investera i en lösning. Vi erbjuder sedan färdiga och användarvänliga lösningar samt utbildning, serviceavtal och finansiering om du så önskar.

Vi har lösningarna som förbättrar dina arbetsflöden och som ger enkla och säkra utskrifter
Öka säkerheten för dina utskrifter, din kopiering samt skannade dokument med funktioner som passerkort, säkerhetskoder och kryptering.

Vi kan göra en säkerhetsgranskning av data som skickas inom ditt nätverk samt till skrivaren och kan då spåra och identifiera säkerhetsrisker. Vi hjälper dig också med avancerade säkerhetsfunktioner som login mot Active Directory, autentisering, behörighet, automatisk diskrensning och kryptering som gör att du kan vara säker på att värdefull affärsinformation är skyddad i alla lägen. Säkerhetsfunktionerna vi använder som tar bort känslig information med hjälp av automatisk schemalagd eller manuell diskrensning uppfyller samma säkerhetsstandarder som för myndigheter.Vill du veta mer om säkra utskrifter? Kontakta oss