Våra tjänster

Serviceavtal

Här hittar du våra olika serviceavtal

Guld
Inställelsetid kontorstid inom: 4 tim
Övervakning: Ja
Möjlighet till fjärrsupport: Ja
Bollplank: Ja
Telefonsupport: Ja
Uppdatering av säkerhetspatchar: Ja
Kontroll serverloggar: Ja
Teståterskapning av backup kvartalsvis: Ja
Tillgång till journummer: Ja



Silver
Inställelsetid kontorstid inom: 8 tim
Övervakning: Ja
Möjlighet till fjärrsupport: Ja
Bollplank: Ja
Telefonsupport: Ja
Uppdatering av säkerhetspatchar: Ja
Kontroll serverloggar: Ja
Teståterskapning av backup kvartalsvis: Ja
Tillgång till journummer: Nej



Brons
Inställelsetid kontorstid inom: 24 tim
Övervakning: Ja
Möjlighet till fjärrsupport: Ja
Bollplank: Ja
Telefonsupport: Ja
Uppdatering av säkerhetspatchar: Nej
Kontroll serverloggar: Nej
Teståterskapning av backup kvartalsvis: Nej
Tillgång till journummer: Nej



Vill du veta mer om våra serviceavtal? Kontakta oss