seo uddevalla koneo kon-it sökmotoroptimering

SEO

Hur jobbar vi med sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering innebär att öka er synlighet på webben och i de stora sökmotorerna. När ni får högre placeringar kommer också antalet besökare öka och där med kommer ni få fler affärer. Med en helhetslösning från oss på Kon-IT i Uddevalla kommer vi hjälpa er med hela processen.

Vårt arbetssätt:

  1. Analys av ert företag och tjänster
  2. Teknisk analys av er nuvarande site
  3. Sökordsanalys
  4. Åtgärdsplan
  5. Utför nödvändiga ändringar
  6. Utbildar er som kund
  7. Uppföljning och analys

Arbetsmetod

sökmotoroptimering uddevalla hemsida

Sökordsstrategi – för att hitta era mest lönsamma sökord
Vi identifierar vilka viktiga nyckelord ni bör synas på och utefter detta tar vi fram en sökordsstrategi och beskriver hur ni kan implementera denna strategi på er hemsida. Vilka nyckelord som är viktiga att tänka på när produkttexter skriv och hur ni bör strukturera innehåll. Sökordsstrategin kommer innehålla en strategi för hur ni kan utnyttja era mest lönsamma sökord vilket kommer att öka era intäkter.

Konkurrens – SEO Analys
Vi undersöker vad ni har för konkurrenter, på så sätt får vi fram de nyckelord som är mest konkurrensutsatta. Med hjälp av detta kan vi optimera eran sökordsstrategi, genom att b.la. välja nyckelord som är mindre konkurrensutsatta. Detta kommer spara er utgifter vid t.ex. annonsering i google adwords.

Onpage-optimering – tar fram hur ni bör struktuera erat innehåll
Vi analyserar eran hemsida, och tar fram förslag på hur ni skall skriva era texter, hur ni bör bygga era titlar och rubriker så att de är unika och innehåller viktiga sökord. Även ett förslag på hur ni bör bygga era kategorier för att ranka högre än idag kommer att tas fram. Det som lämnas som förslag listar vi efter vad ni bör prioritera, på detta sätter underlättas ert arbete genom att ni kan fokusera på en åtgärd i taget.

Offpage-optimering – strategi för att öka trafiken
Det kommer även arbetas fram en offpage strategi, alltså vad ni bör göra för åtgärder utanför eran egna hemsida som kommer påverka hur ni rankar på olika sökmotorer idag. Genom att b.la identifiera vilka viktiga inlänkar ni har idag, och hur era ankarlänkar ser ut. Efter vi analyserat detta kommer vi ta fram specifika åtgärder på hur ni bör strukturera era ankarlänkar och hur ni kan öka antalat inlänkar till eran hemsida. Antalet inlänkar påverkar hur sökmotorerna rankar era nyckelord. Genom att genomföra rekomenderade åtgärder kommer trafikmängden in till sidan att öka.

Vill du veta mer om sökmotoroptimering?

Ring 0522 – 14150